تاریخچه

1994 / 1373 تاسیس

2001/ 1380 آغاز بکار تولید(ظرفیت 220Mt)

2008 / 1387 توسعه تولید(ظرفیت 229Mt)

2009 / 1389 توسعه تولید(ظرفیت 700Mt)

2010 / 1390 توسعه تولید(ظرفیت 840Mt)

آخرین بروز رسانی در شنبه, 25 مرداد 1393 ساعت 09:04

You are here