خبر جدید

سمینار آموزشی آشنایی با اتصالات پلی اتیلن ، جوش الکتروفیوژن و دستگاه های جوش الکتروفیوژن

سمینار آموزشی آشنایی با اتصالات پلی اتیلن ، جوش الکتروفیوژن و دستگاه های جوش الکتروفیوژن

ادامه مطلب...

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

a

بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز

بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 20 - غرفه 2304

زمان: 19-16 اردیبهشت 1396

ساعت بازدید: 10 الی 18

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان

 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان

مکان: مرکز بین المللی نمایشگاههای آلماتی- سالن 11

زمان: 18-15 شهریورماه 1395

ساعت بازدید: 10 الی 18

دوازدهمین نمایشگاه بازرگانی ایران در ترکمنستان

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ صنعتی ، بازرگانی ایران در ترکمنستان

مکان: عشق آباد - محل نمایشگاهی "سرگی کوشکی"  - غرفه 2

زمان: 6-4 اسفند 1394

ساعت بازدید: 8 الی 17

You are here