خبر جدید

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان

 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان

مکان: مرکز بین المللی نمایشگاههای آلماتی- سالن 11

زمان: 18-15 شهریورماه 1395

ساعت بازدید: 10 الی 18

دوازدهمین نمایشگاه بازرگانی ایران در ترکمنستان

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ صنعتی ، بازرگانی ایران در ترکمنستان

مکان: عشق آباد - محل نمایشگاهی "سرگی کوشکی"  - غرفه 2

زمان: 6-4 اسفند 1394

ساعت بازدید: 8 الی 17

دریافت گواهی انطباق محصول با استاندارد ISO4427-3

ISO4427

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دبی

مکان: مرکز تجارت جهانی دبی- سالن Focus - غرفه D77

زمان: 5-2 آذرماه 1394

ساعت بازدید: 11 الی 19

بازدید وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت از غرفه شرکت تکاب اتصال

You are here