تماس با مدیران

  • مشاهده در قالب PDF

تماس با مدیران :

مدیر عامل- حسین حاجعلی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66946000+98 21 66946000

مدیر کارخانه- انوشه نیازی     آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 76353145+98 21 76353145

مدیر امور بین الملل - محمود طیبی زاده    آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مدیر فنی و مهندسی- احمد سعیدی  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 76354056+98 21 76354056

مدیر مالی- حسن دارافکن                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66947555+98 21 66947555

مدیر پشتیبانی مهندسی فروش - مهندس یارقلی +98 21 66947555 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66947555

مدیر بازرگانی- علی آقامیری            آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66946597+98 21 66946597

مدیر کنترل کیفیت-  مهندس یارقلی   آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 76314055+98 21 76314055

مدیر برنامه ریزی- علی آقامیری         آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66946597+98 21 66946597

مدیر تضمین کیفیت- نرگس مومنی  +98 21 66946597 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66946597

کارشناس ارشد فروش- آزاده رضی     آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66946597+98 21 66946597

مدیر بازرگانی خارجی- مرجان لطفی  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید +98 21 66947555+98 21 66947555


آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 23 اردیبهشت 1395 ساعت 12:22

You are here